Ako môžem vyliečiť poruchu depersonalizácie?

Harris Harrington vám napíše, ako kompletne liečiť poruchu depersonalizácie raz a navždy
 
Autor: Harris Harrington (preložené z How Do I Cure Depersonalization Disorder?)

Prehľad obnovy

Ste pripravení na úplné zotavenie z DP? Ak áno, chcem vás varovať. Budete musieť  vynaložiť nejakú prácu a budete musieť napnúť svoju myseľ a emócie. Ak ste ochotní sa zamerať a prečítať si tento článok, budete dobre pripravení prekonať svoju poruchu a začať cestu uzdravovania. Získanie informácií uvedených tu môže trvať niekoľko sedení.
Trvalo mi roky, kým som pochopil DP, vedomosti vám tu odovzdávam, takže buďte trpezliví. Môžete a obnovíte sa.
Depersonalizačná porucha sa lieči spracovaním traumatických spomienok, podstupovaním manažmentu (riadenia) úzkosti a elimináciou obsedantného zamerania na seba a existenčnej ruminácie (nadmerné rozmýšľanie). Tieto tri oblasti DP, ktoré označujem ako „trojuholník DP“ (trauma, úzkosť a posadnutosť), sú nesmierne dôležité na to, aby sa zameriavali nezávisle. V mojom desaťhodinovom programe Depersonalization Recovery: Total Integration Method , vás prevediem krok za krokom, ako to urobiť.

Depersonalizačný trojuholník: 

V tomto článku sa chystám načrtnúť tento proces a uviesť niektoré techniky z môjho programu. Odporúčam tiež, aby ste si prečítali moju sériu „DP Cure Tip“, ktorá je najlepším prehľadom obnovy z DP na internete.
Predtým, ako sa dostaneme do diskusie o tom, ako prekonať disociatívnu poruchu známu ako Depersonalizačná porucha (ktorá zahŕňa aj príznaky derealizácie), umožňuje zostaviť zoznam príznakov, aby bolo jasné, o čom hovoríme.

Depersonalizácia, príznaky :

Cítim sa ako automat, pocit že konám bez svojej vôle, že nie som zastúpený v tom čo robím
Cítiť sa ako vonkajší pozorovateľ vlastných duševných procesov
Pocit, že nemáte kontrolu nad svojím prejavom alebo činmi
Pocit odcudzenia od seba samého
Necítim sa ako osoba, ktorú vidím v zrkadle
Obávate sa že sa zbláznite alebo stratíte kontrolu

Príznaky derealizácie :

Derealizácia je vnímanie, že vonkajší svet je zmenená realita alebo je nejako neskutočná.
Pocit, že ostatní ľudia sa zdajú neznámi alebo mechanickí, že im „chýbajú duše“
Pocit, že známe prostredie nie je známe
Môže sa zdať, že keď sa dotknete nejakého predmetu, „naozaj“ sa nedotýkate, že sa nejako nachádzate hlbšie vo svojom tele alebo že okolo vás je bublina.
Veci vnímate znecitlivene a menej „ostré“
Vonkajší svet sa môže javiť vizuálne plochý, takmer dvojrozmerný
Veci sa môžu javiť menšie alebo väčšie, ako v skutočnosti sú (známe ako mikrózia a makropsia)
Svet a váš život je ako film, ktorý sledujete na obrazovke
Zmenené vnímanie času
Vizuálny sneh (zrnitá optika, pozn.Ivan)
Je tiež dôležité si uvedomiť, že derealizácia a depersonalizácia môžu byť tiež príznakmi krátkodobých záchvatov paniky, ktoré zmiznú, keď záchvat paniky ustúpi, ale líši sa to od dlhodobej depersonalizácie alebo derealizácie, ktorá je výsledkom chronickej depersonalizačnej poruchy. Tento článok konkrétne hovorí o chronickej poruche.

Trauma: Čo to je a prečo je to dôležité

DP sa zvyčajne spúšťa fajčením marihuany, užívaním halucinogénnych drog alebo stresujúcim obdobím vo vašom živote. Môžete si myslieť, že užívanie drog alebo jedna perióda stresu sú všetko, čo spôsobilo stav.
Ale to je len vrchol. To, čo DP skutočne spôsobuje je kumulácia traum, ktoré ste zažili v minulosti. Trauma je akákoľvek psychická bolesť, ktorá je taká neznesiteľná alebo nepríjemná, že ju vaša myseľ doslova vytlačí z vedomia, aby vás ochránila. (Alebo  sa umŕtvi vnímanie tohoto sveta pre jeho nepríjemnosť, pozn. Ivan)
U ľudí s DP je trauma, ktorá sa zvyčajne vyskytuje, chronická.

Medzi príklady chronickej traumy patria:

Psychologické zneužívanie. Psychologické zneužívanie má veľa prejavov. Jeho hlavnou črtou je zmätok a dezorientácia, ktorú spôsobuje obetiam. Obete psychologického zneužívania si často ani neuvedomujú, že boli zneužívané, lebo sú ňou dramaticky zmätené. Často krát spochybňujú svoju vlastnú realitu a svoje vnímanie. Jedným z príkladov je, keď rodič môže prinútiť svoje dieťa aby spochybnilo svoj vlastný pohľad na realitu udaním falošných dôkazov alebo získaním podpory iných dospelých alebo členov rodiny, keď ho donútia k výsluchu.
Zanedbanie: nevenovanie pozornosti sociálnym, emocionálnym alebo fyzickým potrebám dieťaťa. To sa môže prejaviť jednoducho nedostatkom rodičovstva, poradenstva a rád o tom, ako sa stať dospelým a fungovať v reálnom svete. Mnoho rodičov chce udržať svoje deti v detskej úlohe, aby si rodičia pripadali dôležitejší.
V zajatí: nechať ho samého dlhú dobu, napríklad po škole alebo nechať samého v dome. Keď zostaneme v detstve po dlhé obdobie, môžeme sa ponoriť do fantázií a snov, čo zvyšuje naše šance na rozvoj disociačnej poruchy neskôr v živote, ako je napríklad DPD (americká skratka DP/DR). V skutočnosti existuje syndróm osobnosti známy ako Fantasy Prone Personality (FPP), ktorý súvisí s DPD a je často výsledkom zanedbávania a zajatia.
Emocionálne nesprávne zrkadlenie: nepretržite rozprávať dieťaťu, že prežíva určitú emóciu, keď skutočne cíti niečo iné.
Pohľad na dieťa ako na cenný predmet alebo na rozšírenie seba, namiesto považovania ho za nezávislú ľudskú bytosť s právami, hranicami a emóciami, ktoré je potrebné potvrdiť.
Človek ktorého dom (rodina) bola takto chaotická, bol strašne v rozpakoch, keď priviedol priateľov.
Rodič ktorý svoje dieťa chronicky viní, považuje ho za „rozmaznané“ atď.
„ Ale moja rodina bola dobrá. Toto je smiešne!"
Odolnosť  pri spracovaní traumy je mimoriadne častá. V skutočnosti je to pravdepodobne hlavný blok v ceste k obnove. Aby som bol úprimný, dlho som neveril žiadnej z týchto psychodynamických terapií. Nezabudnite, že aj rodičia s dobrým úmyslom plodia deti, z ktorých vychovajú depersonalistov (aj keď niekedy rodičia zámerne zneužívajú svoje deti).
A je zrejmé, prečo popierame traumu a dištancujeme sa od nej: spomienky nám spôsobujú bolesť a nepohodlie. Nakoniec sa však tieto minulé bolesti musia začleniť do nášho vedomia, ak chceme opraviť trhliny v našom zmysle pre seba.

Príloha: Ako to funguje a ako sa to stalo ľuďom s DP

Vysvetlenie pripútanosti je trochu zložité, ale základná myšlienka je takáto: spôsob, akým sa v priebehu prvých rokov života vytvárame vzťah k našim rodičom, má obrovský vplyv na to, ako sa vzťahujeme k iným a spracúvame vlastné emócie, aj keď sme dospelí. Ľudia, ktorí majú poruchu depersonalizácie, majú tendenciu mať špecifický štýl pripútanosti známy ako dezorganizovaná pripútanosť .
Ako deti máme sklon viniť sa za všetko, čo sa pokazí a našich rodičov vždy vnímame v pozitívnom svetle. Vývojoví psychológovia ukázali, že deti majú vrodenú snahu pripútať sa k rodičom. Táto vrodená jednotka sa nazýva systém pripútania. Keď sa dieťa narodí, snaží sa od rodiča získať čo najviac fyzickej a emocionálnej pozornosti a bezpečnosti. Spôsob a kvalita emočného zladenia, ktoré dieťa dostáva, určí spôsob, akým potom reaguje na rodiča.
V určitom zmysle deti reagujú na svojich rodičov rôznymi stratégiami, ako získať čo najlepšie emocionálne spojenie. Táto stratégia sa potom stanoví v našich mozgoch v našom prvom roku života a nazýva sa štýl pripútanosti .
Náš štýl pripútanosti je základom toho, ako sa neskôr v živote vzťahujeme nielen k našim rodičom, ale všetkým ostatným ľuďom, a tiež ovplyvňuje to, ako spracúvame svoje vlastné emócie.
Takže sa vlastne učíme spracovať svoje vlastné emócie tak, že naši rodičia reagujú na naše detské utrpenie. Preto náš pripútací systém nesúvisí iba s tým, ako reagujeme na ostatných ľudí, ale tiež hrá úlohu v tom, ako spracúvame emócie, ako sú smútok, úzkosť, hnev a šťastie.
Štýl pripútanosti v nás existuje na troch úrovniach: kognitívne, emocionálne a behaviorálne.
Tí ľudia, ktorí mali správne alebo „dosť dobré“ emocionálne naladenie, rozvíjajú bezpečný štýl pripútania.
Tí ktorí nedostávali dostatočné dobré emocionálne ladenie a pozornosť, rozvíjajú neistý štýl pripútania.
Konkrétny štýl pripútanosti známy ako dezorganizované pripútanie koreluje s vývojom disociačných porúch v neskoršom veku (predovšetkým objav psychológa Giovanniho Liotti z Talianska).
Neusporiadaná pripútanosť sa stáva hlboko zakorenenou v človeku, keď sa jeho rodič zdá byť vystrašený alebo je dieťa vystrašené z rodiča. Dieťa sa pozerá na rodiča tak, aby cítil istotu, ale namiesto toho cíti nepohodu a často sa bojí.
Pamätajte, povedal som vám, že systém pripútania je vrodený systém správania.
Hádajte však aký iný systém správania existuje v dezorganizovanej pripútanosti, ktorý sa aktivuje súčasne s pripútaním. Dokážete uhádnuť, čo je to systém?
Bojový alebo útekový systém. Známy tiež ako stresová reakcia alebo strachový systém.
Tieto dva systémy správania: boj alebo útek a systém pripútania sa, sú navzájom v rozpore.
V štúdiách o deťoch s touto formou pripútania sa, sa prejavuje protichodné správanie voči svojmu rodičovi. Niekedy sa k rodičovi priblížia s "otočeným chrbtom", inokedy prejavia mrazivú reakciu alebo vzhľad „jeleňov v svetlometoch“.
Dôvod prečo nám dezorganizované pripútanie môže spôsobiť že sa neskôr v živote disociujeme je ten, že náš pripútací systém sa spustí, keď sme dospelí. Systém pripútania sa, sa môže spustiť pri jednaní s romantickým partnerom alebo dokonca pri spracovávaní vlastných emócií.
Ak niekto s dezorganizovanou pripútanosťou čelí neskôr v živote dostatočným stresom a kumulatívnej traume, pravdepodobne sa spustí u neho depersonalizačná porucha. Môže k tomu dôjsť, keď fajčí marihuanu, má problémy na vysokej škole, berie halucinogénne drogy, prepustia ho z práce alebo má problémy so vzťahom.
Neusporiadaná pripútanosť vedie k zrúteniu našej schopnosti spracovávať emócie. Keď teda čelíme dostatočne veľkému stresu, dištancujeme sa ako poslednú možnosť, aby sme sa vyhli extrémnej psychickej bolesti.
Ale pri poruchách depersonalizácie  ľudia uviaznu v tomto disociovanom stave, pretože majú nespracované traumatické spomienky a extrémne vysokú úroveň úzkosti, ktoré s tým súvisia.

Aby ste vyliečili DP, musíte pochopiť, ako funguje pamäť a prečo spracovanie traumy vás zbaví príčiny poruchy.

Ľudská pamäť je zhruba uložená dvoma spôsobmi: verbálno-vizuálne a emocionálne.
Takže pre väčšinu spomienok získate „faktickú históriu“ (slovné a vizuálne udalosti) a subjektívny(citový) pocit z toho, aká bola udalosť v danom čase (emocionálna zložka pamäte).
To však neplatí pre traumatické spomienky. V traumatických spomienkach sa tieto dve časti pamäte rozpadnú.
Na prekonanie dezorganizovaného pripútania musíte vypracovať koherentný (spojený) príbeh.
„Rozvíjať spojený príbeh? Čo to znamená?" Vedci o pripútanosti zistili, že rodičia určité spôsoby zmyslu svojho života prenášajú na svoje deti. Pripútanosť je v konečnom dôsledku spôsob ako dať zmysel svetu, vašej minulosti, vašim vzťahom. Vyjadruje ako sa váš zmysel pre seba v priebehu času zmenil.
V teórii pripútania sa nazývajú túto internú reprezentáciu pripájacieho systému interným pracovným modelom (IWM).
V podstate môžete zmeniť svoj štýl pripútanosti (z veľkej časti) zmenou spôsobu akým sa pozeráte na svoj svet, a vzdelávaním seba o svojom detstve a vzťahoch v ňom, a tiež rozvíjaním príbehu života, ktorý je koherentný (spojený, celistvý) a inkluzívny (kompletný). Inkluzívne znamená, že hovoríte o dobrých aj zlých veciach, ktoré sa dejú, aj o tom, ako to ovplyvnilo vás a zmenilo váš pohľad.

Týmto spôsobom môžete prekonať neusporiadaný štýl príloh a vytvoriť takzvanú získanú bezpečnosť.
To je správne. Aj keď ste sa možno narodili v nepriaznivých podmienkach, môžete zmeniť spôsob, akým sa pripútate.
Ak má trauma v minulosti za následok rozpadnutie verbálno-vizuálnej pamäte od emocionálnej pamäte, ako ich potom spojíte?
Príbeh vášho života je v podstate odpoveďou. Stáva sa to, keď identifikujete všetky „netušené vedomosti“ alebo traumatické vlákna a témy, ktoré zlomili váš zmysel pre seba, a keď ich napĺňate rozprávaním (alebo písaním, pozn. Ivan).
Môj desaťhodinový program vám dáva kontext, v ktorom sa musíte podrobiť tomuto mimoriadne dôležitému a uzdravovaciemu procesu, po ktorom som už spolu s mnohými inými cítil návrat k svojmu starému ja.
Pozrime sa na hlboký pôvod DPD (americká skratka pre DP/DR), a ako ho musíme vyriešiť aby sme sa vyliečili.
Týka sa to ľudí, ktorí majú nezabezpečený štýl pripútanosti známy ako dezorganizovaná pripútanosť.
Ľudia s týmto štýlom pripútanosti tiež pravdepodobne v detstve utrpeli určitú formu zanedbávania, ktorá mohla byť celkom nenápadná a môže ostať úplne bez povšimnutia, napríklad emocionálne zneužívanie, zanedbávanie, toxická vina atď. Táto nespracovaná kumulatívna trauma sa ukladá v mozgu rozpadnutým spôsobom. Aby staré spomienky prestali znečisťovať nervový systém stresom, musia sa spracovať (prejaviť sa). Aby mohla DP odísť, musí byť verbálno-vizuálna pamäť spojená s emocionálnou pamäťou. Vypracovanie príbehu o svojom živote je spôsob, ako opraviť trhliny v našom pocite seba a „znovu sa cítiť ako naše staré ja“.

Vo zvyšku tohto článku sa budem zaoberať tu a teraz technikami na zmiernenie DP.
Zásada normality
V DP máme sklon vnímať svet ako čudný alebo neskutočný. Považujeme veci za veľmi neobvyklé.
Namiesto toho chcem, aby si to povedal sám sebe: „Svet považujem za normálny“.
Objektívne to nie je nič zvláštne. Pre nás je to zvláštne, pretože vaša predchádzajúca perspektíva bola spochybnená novým pohľadom. Vonkajší svet je stále taký istý, aký bol vždy.
Meditácia všímavosti
Odporúčam tráviť 10-20 minút denne vo vedomej meditácii. Stačí len zízať na objekt a byť si vedomý všetkých myšlienok, ktoré sa vám vrhnú do hlavy. Nesúďte tieto myšlienky. Jednoducho na ne dávajte pozor a venujte svoje zameranie späť k objektu.
Rozvíjanie bezpečných vzťahov s ostatnými ľuďmi
Je mimoriadne dôležité rozvíjať zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi. Aby ste to dosiahli, musíte byť asertívni (neuberať zo seba). Rozvíjanie asertivity pomáha zlepšovať váš pocit seba samého a tiež vám pomáha vytvárať si dlhodobé priateľstvá. Tieto priateľstvá vám pomôžu s obrovskou depersonalizáciou.
Diéta
Priemerná americká strava je hrozná. Odporúčam vystrihnúť čo najviac neprirodzených, spracovaných potravín. Patria sem cukríky, kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy a spracovaná biela múka.
Jedenie potravín s vysokým obsahom cukru (mimo ovocia a zeleniny), zvýši hladinu cukru v krvi a spôsobí, že vaše telo prejde veľkým stresom, ktorý jednoducho nepotrebujete.
Omega 3 mastné kyseliny sú dôležitou vecou, ​​ktorá sa pridáva do vašej stravy (pokiaľ konzultujete so svojím lekárom, že nezasahujú do vášho zdravotného stavu). Nachádzajú sa v rybách, ako je napríklad červený losos, a pomáhajú budovať zdravý mozog. (Toto je len na zlepšenie podmienok na odstraňovanie DPD, nie je to spôsob ako ho odstrániť. Jednoducho povedané, jesť by sme mali to, po čom sa cítime fyzicky zdraví, pozn. Ivan)
Cvičenie
Cvičenie nielen redukuje stres, ale pomáha vytvárať nové neuróny v mozgu. Je to absolútne nevyhnutné pre celkovú pohodu.
Vďačnosť
Aj keď máte DP a stali ste sa obeťou traumy, je dôležité byť stále vďačný za všetko, čo máte. Mnohé štúdie ukázali, že čím viac dennej vďačnosti máme, tým zdravší a šťastnejší sme ako ľudia.
Optimizmus
Jednou z najdôležitejších otázok v živote je položiť si otázku „čo očakávam?“. Ak očakávate negatívny výsledok, potom sa naplníte obavami a dokonca sa budete cítiť bezmocní.
Ak však očakávate pozitívny výsledok, pravdepodobne sa budete cítiť lepšie. Môžete sa cítiť lepšie splnomocnení a začať konať, aby ste si pre seba vtvorili lepšiu budúcnosť.
Keď podniknete túto akciu na zlepšenie svojho života, začnete sa cítiť skôr ako aktívna zložka, ktorá žije podľa vlastnej vôle. To výrazne zvýši váš pocit seba a bude pracovať synergicky so spracovaním minulých traum  na odstránenie DP.
Sledovanie požadovaných cieľov prostredníctvom odhodlanej činnosti
Posilňujúce ciele sú absolútne nevyhnutné na to, aby ste prežili cenný (príjemný) život.
A keď sa o niečo nezlepšujeme ani sa nesnažíme, pravdepodobne stagnujeme alebo sa zhoršujeme. Mierte vysoko. Existuje výraz, ktorý nadhodnocuje to čo môžeme urobiť za mesiac, ale podceňuje to, čo môžeme urobiť za 2 a viac rokov.
Ak sa zaviažete k postupu so skutočnou vášňou, môžete v živote robiť veľké veci.
Aké je zotavenie?
Zotavenie nie je lineárny proces. V skutočnosti môže trauma pri spracovaní spôsobiť, že sa na začiatku budete cítiť horšie, než sa zlepšíte.
Akonáhle som spojil chýbajúce kúsky môjho ja, dokázal som sa zotaviť v priebehu niekoľkých týždňov. To trvalo roky štúdia, aby sa dosiahla táto realizácia. Zmyslom môjho programu je preniesť všetky tieto znalosti do vášho mozgu, aby ste mohli okamžite začať vidieť výsledky. Na liečenie DP nemusíte tráviť roky v psychoterapii.
Zotavenie za to rozhodne stojí a môže to byť vaše. Môžete a obnovíte sa. Odporúčam vám prečítať si moju sériu článkov „DP Cure Tip“, kde nájdete viac bezplatných informácií, a pozrite si môj program Depersonalization Recovery: Total Integration Method .

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one