Ako nájsť terapeuta pre depersonalizačnú poruchu a derealizáciu

Harris Harrington sa zaoberá otázkami súvisiacimi s hľadaním liečby depersonalizačnej poruchy.
 
 
Ako je možné nájsť terapeuta na liečbu depersonalizačnej poruchy? Je terapeut nevyhnutný? Existujú výhody a nevýhody liečby pre depersonalizáciu?
Pri úvahách o tom, ako liečiť a vyliečiť depersonalizáciu, ako aj pocity derealizácie, prichádza na myseľ veľa otázok. Pre ľudí s DPD sa stalo bežné, že stretli terapeutov, ktorí si úplne neuvedomujú existenciu poruchy. Táto situácia bola zosmiešňovaná vo filme Harrisa Goldberga Numb, v ktorom depersonalizovaný protagonista (hraný Matthewom Perrym) ide od jedného psychiatra a terapeuta k druhému (niektorí s poverením od Harvarda), iba na predpisovanie zbytočných liekov alebo po radu. To nefungovalo. Pre niekoho s poruchou môže byť nepríjemné to zažiť, pretože to je skúsenosť s rôznymi terapeutmi.
Ak trpíte DP, možno si myslíte, že „nie je nádej“. Po osobnom zotavení sa z depersonalizácie bez terapeuta vám môžem povedať, že pre túto poruchu existuje veľká nádej. Nájdenie dobrého terapeuta môže byť ťažké, najmä pre tak zle pochopenú poruchu, ale nie je pochýb o tom, že dobrý terapeut môže pomôcť pri zotavení z depersonalizácie, aj keď to nie je potrebné.
Jednou z najväčších výhod liečby je verbálne a vedomé spracovanie emocionálnej bolesti. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom dialógu s terapeutom alebo prostredníctvom osobného písomného rozprávania. Odporúčam, aby ste si predtým, ako vyhľadáte terapiu, prečítali môj článok o vývoji osobného príbehu (niečo, čomu sa vo svojom programe podrobne venujem). Ak skombinujete tento osobný prieskum s liečbou, kombinácia môže byť synergická. Ak sa len učíte o depersonalizácii a derealizácii, dôrazne vám odporúčam prečítať si moje články, pozerať moje videá a nechať pôsobiť môj program, aby ste úplne porozumeli tomu, čo sa deje. Výhodou je, že môj program stojí menej ako jedna terapeutická relácia (nie je to cena, ktorá by mala odradiť od funkčného programu), a bolo by treba veľa relácií, aby ste sa naučili, čo sa naučíte z môjho programu. Na základe týchto znalostí budete skutočne schopní lepšie porozumieť DP a budete si môcť vybrať kompatibilného terapeuta. Ak použijete informácie uvedené v mojom programe, pravdepodobne nebudete potrebovať liečbu tejto poruchy. Metóda úplnej integrácie je mimoriadne liečivý proces. Bude ťažké nájsť terapeuta, ktorý vám poskytne úroveň pomoci a odborných znalostí, ktoré môj program poskytuje. (S tým sa dá len súhlasiť už len vzhľadom na voľne dostupné články na Harrisovej stránke, pozn. Ivan) Terapeuti, psychológovia, psychiatri, poradcovia atď. Sú teda veľmi rozmanitou skupinou ľudí. Zovšeobecňovať je ťažké. Depersonalizácia je porucha spôsobená predovšetkým traumou, najmä emocionálnym zneužívaním a zanedbávaním. Depersonalizácia je tiež disociatívna porucha. S ohľadom na tieto dve veci je dôležité nájsť niekoho, kto má vedomosti o disociácii a traume. Medzi ďalšie oblasti špecializácie môžu patriť hraničné poruchy osobnosti (BPD), disociatívna porucha identity (DID) a komplexná posttraumatická stresová porucha (C-PTSD). Všetky tieto poruchy môžu mať trochu podobnú patogenézu.
Okrem iného je dôležitá kompatibilita osobnosti terapeuta s vašou. Toto je mimoriadne dôležitý bod. V posledných rokoch sa medzi klientmi psychológov a akademickými pracovníkmi začal viac venovať pozornosť vzťahu medzi klientom a terapeutom. Tento vzťah by mal byť terapeutický, v ktorom klient môže pracovať cez svoju traumu v akceptujúcom, ale náročnom prostredí, ktoré podporuje osobný rast. Toto kritérium osobnej zlučiteľnosti je mimoriadne subjektívnym hodnotením, ktoré sa musí vykonať z vašej strany. Ďalším dôvodom, prečo je osobný vzťah pri depersonalizácii taký dôležitý je to, že depersonalizácia má korene v dezorganizovanej pripútanosti (cieľom je urobiť z nej organizovanú, bezpečnú pripútanosť, pozitívnu väzbu). Neusporiadaná pripútanosť je vzorec myslenia, cítenia a správania sa, ktorý človek získa v prvých rokoch života v dôsledku vzťahu s primárnym opatrovateľom. Vzťah klient-terapeut by mal slúžiť ako nový vzťah k uzdraveniu, v ktorom sú emócie depersonalizovanej osoby pravdepodobne prvýkrát overené (terapeut prejavil o ne záujem). Prostredníctvom emocionálneho spojenia informovaného a adaptabilného terapeuta si môže niekto s depersonalizáciou konečne vyvinúť pocit sebapoznania a naučiť sa, ako skutočne spracovať svoje pocity. Je pravdepodobné, že sa s ním zaobchádzalo ako s „subjektom“, ktorý vyrastal, a nie s psychosociálnym emocionálnym človekom so subjektívnymi potrebami. V skutočnosti by terapeut mohol byť teoreticky menej adekvátne vzdelaný, ale mohol by poskytnúť vynikajúcu terapiu, ak by bol viac osobne kompatibilný.
Mali by ste mať na pamäti terapeutický prístup a myšlienkové školy, ktoré terapeut používa na liečbu svojich klientov. Depersonalizácia je mnohostranná porucha, ktorá súvisí s traumou, obsedantno-kompulzívnosťou, úzkosťou a často spolu s mnohými poruchami osobnosti. Terapeut, ktorý používa množstvo rôznych prístupov, bude pravdepodobne lepšou voľbou.
Mali by ste si tiež dávať pozor na terapeutov, ktorí sú manipulatívni (áno, existujú), alebo sú jednoducho chladní a neempatickí. Je samozrejmé, že takým ľuďom by ste sa mali vyhnúť.
Existujú však aj ďalšie problémy pri hľadaní terapie, ktorá nesúvisí s kvalitou terapeuta alebo nevyhnutnosťou liečby.
Možno ani nebudete chcieť nájsť terapeuta, hoci ak čítate tento článok, predpokladám, že ste aspoň zvedaví. Mnoho ľudí s DP sa zjavne nechce nijakým spôsobom zlepšovať. Stotožňujú sa s DP. Niekedy sa považujú za osvietených a investujú značné množstvo času do filtrovania informácií, ktoré potvrdzujú ich pocity. Zmena môže byť náročná.
Ďalšou vecou, ​​ktorú treba zvážiť, je váš súčasný systém podpory. Ak v súčasnosti nemáte podporný systém a nemáte dôverníkov, inštruktorov alebo skutočných priateľov, ktorí by vám mohli poskytnúť akúkoľvek emocionálnu podporu, je terapeut pravdepodobne potrebnejší, ale nie nevyhnutne osobitne pre DP. Terapeut v tomto prípade môže poskytnúť smer života a priamu spätnú väzbu pre vašu konkrétnu situáciu. Ja som sa obnovil (vyzdravel) bez podporného systému.
Sociálna izolácia, sebadôvera, nevyspytateľné harmonogramy spánku, osamelosť a návykové správanie sa spájajú. Mnoho ľudí s DP získava poruchu v dospievaní, emocionálne búrlivé obdobie, v ktorom je smer života obyčajne hmlistý, dochádza k formovaniu identity a odchod z domu, aby sa prvýkrát stal nezávislým dospelým, prináša to množstvo výziev.
Tieto skutočnosti sú znásobené nedostatkom rodičovstva, ktoré obvykle dostávajú depersonalizovaní ľudia. Zvyčajne sa neučia, ako sa vysporiadať so skutočným svetom alebo ako sa stať plne funkčným dospelým. Dobrý terapeut môže slúžiť ako náhradný rodič, ktorý vám môže pomôcť pri navigácii vo svete.
Moderná postindustriálna západná spoločnosť sa vo svojej podstate odcudzuje. Sloboda mobility a technologický pokrok nám priniesli mnoho výhod. Tieto výhody však sprevádzal pokles sociálneho kapitálu a sociálneho prepojenia. Atomizácia a sociálna izolácia sú nekontrolované. Televízia, internet a zvyšujúci sa pracovný čas si naša spoločnosť drasticky vybrala. To sa ešte zhoršuje úpadkom náboženstva a vákuom významu, ktorý ľudia cítia vo svojom živote. Individualizmus sa dostal do extrému a zanechal naše kolektívne potreby pozadu. Tento vývoj iba zvyšuje potrebu uzdravovania vo všeobecnosti. Znamená to, že musíte VYHĽADAŤ terapeuta, ktorý lieči DP? Nie. Väčšina ľudí v našej spoločnosti nie je depersonalizovaná, napriek stresu. Existuje niekoľko terapeutov, ktorí sa špecializujú na depersonalizačné poruchy, napríklad Orna Guralnik v New Yorku, Evan Torch v Atlante, Elena Bezzubová na Laguna Beach a Daphne Simeon v New Yorku. Ďalší terapeut, ktorý ma zaujal, je Alan Rappoport, ktorý sa nachádza v oblasti San Francisco Bay Area. Jeho klinické zameranie je na ľudí, ktorí trpia spolu-narcizmom, čo znamená, že mali narcistických rodičov. Narcistickí rodičia zneplatňujú narastajúci pocit seba samého u dieťaťa, čo vedie k mnohým problémom. Toto emocionálne zneužívanie je u ľudí s depersonalizáciou a derealizáciou mimoriadne bežné. Alan Rappoport je jedným z mála terapeutov, ktorý vrhá svetlo na túto mimoriadne dôležitú, hoci často zanedbávanú tému. Upozorňujem však, že Alan Rappoport nie je špecialistom na depersonalizáciu a túto poruchu nelieči.
Depersonalizácia nikdy neexistuje vo vákuu. V živote depersonalizovanej osoby existuje nepreberné množstvo tangenciálnych problémov.
Ľudia s depersonalizáciou trpia zlomeninou v zmysle seba samého a tiež sa oddelili od okolitej reality. Náš zmysel pre seba je z veľkej časti odvodený zo sociálnej interakcie a pocit, že svet je neskutočný, je spôsob, ako sa znecitliviť v zložitej životnej situácii.
Terapeut nie je potrebný na zotavenie z DP. Niektorým terapeut nepomôže a vy môžete s terapeutom minúť veľa peňazí a času. Na druhú stranu, ak si robíte domáce úlohy v súvislosti s poruchou, vzdelávate sa a ste v dobrej kondícii, terapia môže byť užitočná.


 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one