Cvičenie pozornosti zamerané na zmiernenie depersonalizácie a symptómy derealizácie

Harris Harrington vám ukáže, ako zvýšiť vašu pozornosť a znížiť DP.
 
 
Pri poruchách depersonalizácie patria pozornosť a krátkodobá pamäť často k najviac narušeným kognitívnym schopnostiam. To koreluje (súvisí) s rozptýliteľnosťou, zahmlenosťou, deja vu, jamais vu, derealizáciou a množstvom disociačných symptómov. Pozornosť na jednej strane a rozptýlenie na strane druhej je možné považovať za dva konce na zaostrovacom spektre. Aby sa opravila rozptýlenosť a sklon k priestrannosti, je dôležité precvičiť pozornosť. Dan Siegel, psychiater UCLA a zakladajúci otec interpersonálnej neurobiológie, poukázal na to, že činnosti zamerané na pozornosť, ako napríklad trvalé čítanie, si vyžadujú koordinované mentálne fungovanie mnohých rôznych oblastí mozgu. Častým zapájaním sa do trvalého čítania sa dá vyliečiť veľa mentálnych problémov, ktoré by zdanlivo nesúviseli s pozornosťou. Ukazuje sa, že trvalé čítanie je pre mozog všeobecne integračnou a terapeutickou aktivitou a bolo to niečo, čo mi veľmi pomohlo zotaviť sa z depersonalizačnej poruchy, samozrejme, okrem iných vecí.
Hlboké stavy pozornosti a dokonca aj meditácie boli spojené s vlnami gama v mozgu. Niektorí vedci sa domnievajú, že táto forma mozgových vĺn je ústredným prvkom nervového vedomia. Či je to pravda alebo nie, pri integrácii mozgu a eliminácii DP sú mimoriadne dôležité tréningové a meditačné cvičenia.
Dáva zmysel, že ľudia s depersonalizáciou majú pocit že prišli o seba, pretože pozornosť je kľúčovou súčasťou vedomia. Na čo sa zameriavame, do značnej miery určuje našu náladu a nedostatok zamerania môže zničiť našu vedomú skúsenosť života a schopnosť dosiahnuť naše ciele. Naopak, častejším využívaním nášho zamerania a jeho posilňovaním ako svalu stimulujeme neuróny súvisiace s pozornosťou a krátkodobou pamäťou, ktoré sú u väčšiny ľudí s depersonalizáciou narušené.
Zistilo sa, že funkcia Multi Tasking (mnoho úloh) je pre mozog veľmi nezdravá. Opakom je jednoduchá úloha, v ktorej vykonávame jednu činnosť na nepretržité obdobie. Chcem vám odporučiť dve cvičenia, ktoré vám pomôžu začať s posilňovaním vašej pozornosti, ktorá vám pomôže prekonať disociatívne tendencie a symptómy depersonalizácie.
 
Cvičenie 1: Nepretržité čítanie
Vezmite si knihu, najmä niečo husté a technické, a vezmite ju do hlučného prostredia, ako je kaviareň. Začnite kdekoľvek a skúste čo najlepšie zostať úplne zameraný na to, čo čítate. Rýchlosť nie je cieľom, ale skôr úplné porozumenie. Čítajte pomaly a úplne preberajte celý význam. Ak vás zvuky alebo obrázky vo vašom periférnom videní rozptyľujú, pritiahnite svoju pozornosť späť na stránku a ignorujte možné rozptyľovanie okolo vás.
Jedným z najdôležitejších aspektov pozornosti je vymazanie nepodstatných stimulov. Ľudské bytosti sú „vypustené stvorenia“. Venujeme pozornosť iba tomu, čo náš mozog považuje za dôležité alebo významné. V populárnej psychológii sa to stalo známym „retikulárnym aktivačným systémom“ pomenovaným po časti mozgu nachádzajúcej sa v mozgovom kmeni, ktorá súvisí s pozornosťou a mentálnym filtrovaním. Nepretržité čítanie sa dá samozrejme robiť aj v pohodlí vášho domova bez rozptyľovania a s prózou alebo čítacím materiálom, ktorý sa vám najviac páči. Romány a pútavé dejové línie nielen upútajú vaše trvalé zameranie a pozornosť, ale tiež pomáhajú stimulovať rôzne časti mozgu, ktoré predstavujú rôzne senzorické informácie vo vašej mysli. Skvelý príbeh spája a spája metafory, zmyslové informácie, konflikty, riešenia, postavy a komplexné vzťahy. Aby ste mohli tieto udalosti spracovať vo vašej mysli, stimulujete veľa rôznych častí mozgu. O príbehoch vo svojom programe hovorím dosť. Čítanie príbehov a vytváranie príbehu o vašom vlastnom živote sú veci, ktorými sa podrobne zaoberám. Pri tomto cvičení sa však sústreďte iba na to, aby ste venovali neustálu pozornosť určitému materiálu na čítanie, pričom všetky informácie prijímali s úplným porozumením a čo najviac obmedzovali rozptýlenie.
 
Cvičenie 2: Meditácia
Meditácia je miléniová prax, jednou z najstarších foriem je joga, ktorá pochádza zo starodávneho koreňa sanskritu, aby „prebudila mysle“. Slovo jóga v podstate stelesňuje metaforu pre ovládanie mysle ako divokého kôňa alebo vola.
Depersonalizovaná myseľ je pre väčšinu ľudí určite krotká. Ale s trochou praxe, dokonca iba 10 až 20 minút denne, je pre vás jednoduchšie priniesť vám jasnosť a nechať tak vypariť búrku depersonalizovaných myšlienok.
Vyberte bod na stene alebo nejaký konkrétny objekt, na ktorý sa chcete zamerať. Môžete stáť alebo sedieť alebo dokonca ležať na chrbte pri pohľade na strop. Zamerajte sa na tento objekt 10 minút bez toho, aby ste odvrátili svoj zrak. Ak sa vo vašej mysli objavia myšlienky alebo obrázky, prijmite ich, nebojujte s nimi a nechajte ich rozptýliť. Nepotláčajte žiadne myšlienky alebo nutkania, ktoré sa objavia, ako napríklad premýšľanie o tom, čo musíte urobiť zajtra, alebo nejaká stresujúca udalosť, ktorú očakávate. Nechajte ich povstať vo vašej mysli. Na rozdiel od väčšiny cieľov sa meditácia netýka dosiahnutia cieľa, ale skôr dočasného vzdania sa myšlienok a správania zameraného na cieľ. Pri meditácii je dôležité byť v metakognitívnom mentálnom režime (nebyť upätý na myšlienky a pocity z nich prameniace, pozn.Ivan). Inými slovami, ste oddelení od myšlienok a obrazov, ktoré sa unášajú vašou mysľou. Neupravujete sa svojimi myšlienkami ani sa nestotožňujete s tým, čo máte na mysli, ale skôr vnímate myšlienky a obrázky iba ako obsah vašej mysle, ktorý môžete pozorovať z odlúčeného nezaujatého postoja. V akceptačnej a angažovanej terapii sa to nazýva kognitívna defúzia (vyčistenie poznávania). Zmyslom tejto odlúčenej všímavosti nie je potlačenie všetkých myšlienkových procesov, ale iba pôsobenie ako pasívny pozorovateľ, ktorý berie na vedomie mentálne vedomie akýchkoľvek myšlienok. Je dôležité umožniť myšlienkam prejsť a nezdržiavať sa v nich. Po chvíli sa vaša myseľ stane jasnejšou. Ak rušia vonkajšie zvuky, nezaoberajte sa nimi. Nechajte svoje zameranie, aby zostalo na vašom výbere. Prijímajte akékoľvek emocionálne alebo telesné pocity ktoré zažívate, a nebuďte na seba drsný, ak vám pripadá náročné vyčistiť si myseľ. Buďte k sebe milý a trpezlivý.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one