Uzdravovanie z DPDR Tip č. 5: Osobnosť

Harris Harrington popisuje, ako faktory osobnosti prispievajú k poruche depersonalizácie a čo môžete urobiť pre zmiernenie vašich príznakov.
 
Autor: Harris Harrington, preklad z  Depersonalization Cure Tip #5: Personality
 
Hoci trauma, úzkosť a posadnutosť sú tri hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú DP, osobnosť a temperament sú základom celého trifecta.
V tomto článku sa podrobne venujem faktorom vrodenej osobnosti, ktoré prispievajú k depersonalizácii. Budem hovoriť aj o veciach, ktoré môžete urobiť, vzhľadom na túto dispozíciu, na boj proti zvykom zvyšujúcim DP.
Vysoko citliví ľudia
Väčšina ľudí s depersonalizáciou sú veľmi citliví ľudia. (Tento výraz je podobný koncepcii „inhibovanej osobnosti“ , ktorú nazval psychológ Jerome Kagan.) Znamená to, že sa stávajú nadmerne vzrušený na príliš veľa podnetov. Takéto vzrušenie má čo do činenia s tým, že sa dostane do stavu štiepenia sa, kvôli príliš veľkému zmyslovému vstupu prichádzajúcemu z prostredia. Vysoko citliví ľudia (skratka HSP) v podstate cítia VIAC informácií ako necitliví ľudia. Informácie tiež spracúvajú hlbšie a môžu potrebovať viac času na premýšľanie. Zvyčajne si všimnú viac jemností ako non-HSP (bežne citliví).
Majú tendenciu oceňovať jemnejšie detaily viac, ako bežne citliví ľudia. Majú tendenciu byť silne dojatý umením. Sú viac naladený na emócie druhých. Zvyčajne sú citliví na hlasné zvuky, jasné svetlá a preplnené miesta. Často sú označení ako „hanbliví“ alebo rezervovaní (hoci mnohí HSP su veľmi spoločenskí). Elaine Aron napísala knihu s názvom Vysoko citlivá osoba. Dôrazne odporúčam každému postihnutému DP, pretože uvidíte, že väčšina jeho obsahu súvisí s poruchou a existuje veľa dobrých stratégií pre správu overarousalu (nadmerná vzrušivosť). Jedinou mojou skúsenosť s knihou je, že sa zdá, že trochu rezignovala na temperament a zdá sa, že ľahko nalepuje štítok „HSP“ na ľudí. Podľa môjho názoru by sa HSPáci mali zamerať na veci, ktoré môžu zmeniť, a nemali by používať označenie ako obmedzujúci faktor.
V knihe hovorí, že v zásade existujú dve skupiny HSP: supercitlivá skupina a menej citlivá skupina. Myslím, že väčšina depersonalizovaných ľudí je veľmi citlivých.
Byť vysoko citlivý má mnoho výhod. Ale občas to môže viesť k overarousal (prílišnému vzrušeniu), úzkosti, a určite to prispieva k DP.
Pretože traumatické životné skúsenosti sú hlavnou príčinou DP, nie je divu, že táto trauma zasahuje citlivejšiu osobu.
V zásade je HSPák, u ktorého sa vyskytne trauma, s väčšou pravdepodobnosťou disociatívnejší v reakcii na ňu. Disociácia je psychologický mechanizmus na obranu mysle pred príliš veľkou psychickou bolesťou (alebo záťažou). HSPáci by s väčšou pravdepodobnosťou takto reagovali.
Prostredie, ktoré by nebolo traumatické pre bežne citlivých, by mohlo byť veľmi traumatické pre niekoho, kto je vysoko citlivý.
Ďalším prvkom HSP je niečo, čo sa nazýva inhibícia správania. V podstate to znamená iba niekoho, kto je opatrnejší pri prvom stretnutí s určitou situáciou alebo osobou. HSPáci budú rezervovaní najskôr, pri stretnutí s niekým alebo pri skúšaní niečoho nového. Inhibícia je systém správania sa, súvisiaci s vyhýbaním sa.
Na druhej strane je behaviorálna aktivácia spojená s priblížením sa. Toto je typ správania sa, v ktorom sa angažujeme, keď iniciujeme nový vzťah alebo skúmame naše prostredie (dva veľmi dobré zvyky kultivovať sa, aby sme prekonali DP).
 
Typ osobnosti Myers-Briggs

Väčšina ľudí s depersonalizáciou sú introverti. Sú tiež intuitívni.
Introvercia a intuícia sú dve zložky osobnosti v jungiánskom slova zmysle. Carl Jung bol psychoanalytik a mytológ (rovnako ako kultúrny analytik), a vymyslel systém porozumenia osobnosti. Počas druhej svetovej vojny bol tento systém rozšírený  pár psychológmi o matku a dcéru.
Tento systém sa nazýva Indikátor typu osobnosti Myers-Briggs (MBTI).
Hoci je to jeden z najznámejších osobnostných systémov, akademici ho stále veľmi neakceptujú (s výnimkou toho, že ho používajú v podnikaní a Harvard Business School má nových študentov, ktorí si v prvom týždni zápisu napíšu test MBTI).
Nemôžem tu podrobne opísať celý systém. Ak si chcete prečítať viac, odporúčam knihu The Art of Speed ​​Reading People, alebo môžete prehľadávať iba web.
Môj typ MBTI je INFP a nie je náhoda, že ide o najbežnejší typ osobnosti pre ľudí s depersonalizáciou.
Je zaujímavé, že som sa na fóre stretol s anketou depersonalizovaných ľudí a prvé štyri typy boli INFP, INTP, INFJ a INTJ. Predstavovali takmer 80 percent ľudí, ktorí sa zúčastnili prieskumu.
Možno si niečo všimnete: prvé dve písmená sú IN.
Každé písmeno predstavuje iný aspekt osobnosti. „I“ znamená introverciu a „N“ znamená intuíciu.
Obe majú veľmi špecifické jungiánske definície. Toto nie je súčasťou populárnej psychológie.
 
Introvercia

V jungiánskom zmysle sú introverti ľudia, ktorí sú vyčerpaní psychickou energiou, keď sú s druhými. Keď sú sami, cítia sa viac nabití a keď sa musia spoločensky stýkať, zvyčajne sú veľmi unavení.
Okrem energie majú introverti tendenciu sústrediť svoju myseľ interne, namiesto zamerania sa na vonkajší svet.
 
intuícia

Intuitéri zameriavajú svoju myseľ na abstraktné myšlienky. Dokážu veľmi dobre syntetizovať dva nápady a „spojiť ich“. Nemajú radi podrobnosti, ale vynikajú teóriami. Intuitéri majú tendenciu vynikať v škole.
Intuitéri sú tiež menej „vo svojom tele“. Zameriavajú sa nielen na abstraktné myšlienky, ale aj na zmyslové vstupy.
Opakom intuitívneho je senzorický, ktorý sa zameriava na detaily a žije vo veľmi fyzickom, konkrétnom svete. Často majú problémy s teóriami a všeobecnosťou, ale zvyčajne si dokážu spomenúť na veľa podrobností.
Okamžite vidíte, prečo by mali byť intuitívni náchylnejší k DP. V DP je veľmi bežné, že sa necítite „vo svojom tele“ a že ste odpojení od životného prostredia.
 
Introvertní intuitívci

Introvertní intuitívci nielenže zameriavajú svoju myseľ dovnútra, ale zameriavajú sa aj na abstraktné teoretické myšlienky. Majú väčšie ťažkosti so zameraním sa na senzorické vstupy, a žiadne na to, aby sa dostali do vnútorného sveta abstraktných myšlienok.
V boji proti tomu musíte ROZŠÍRIŤ svoje mentálne zameranie a začať sa zameriavať na stimuly prichádzajúce cez vašich päť zmyslov. Športy sú skvelým spôsobom ako prinútiť vašu myseľ, aby sa zapojila do týchto dvoch foriem mentálnej energie. Štúdium jazyka si vyžaduje, aby ste sa zamerali na nové špecifické senzorické informácie a aby ste sa zamerali na množstvo detailov.
Môže sa vám zdať únavné alebo čudné dostať sa z hlavy, pretože vašou silnou stránkou je introverzia a abstraktné myslenie.Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo máte tak málo extrovertných senzorov DP. Vaše mentálne sklony sa proti tomu veľmi silno bránia. To je tiež jeden z dôvodov, prečo odporúčam meditáciu všímavosti ako nevyhnutnosť pre ľudí s depersonalizáciou. Zamerajte sa na miesto na stene počas 20 minút denne a vždy, keď sa vaša myseľ potuluje, prineste svoje vedomie späť na miesto. Nastavte časovač, aby ste mohli ostať sústredení.
 
Vysoko citlivé introvertno-intuitívne stretnutie s traumou a stresom

Väčšina ľudí s DPD je veľmi citlivá, čo znamená, že ich nervový systém prijíma veľa informácií v akomkoľvek čase a že sa môžu ľahko vzrušiť z príliš veľa podnetov.
Môžete tak vidieť, ako určitá osobnosť plus traumatické udalosti môžu spôsobiť, že sa osobe vyvinie DP.
Niektorí depersonalizovaní ľudia sú extroverti. Je pravdepodobné, že sú stále veľmi citliví (menšina HSP je v extrovertoch). Bežným extrovertným typom nájdeným v DP je ENFP (často krát podobný INFP).
 
Takže depersonalizácia je len časť toho, kto som?

Je mimoriadne ľahké sa stotožniť s DP a vidieť to ako zásadnú súčasť z vás.To je úplne zle. Depersonalizácia je tendencia. Máte na to predispozíciu, ale nie je to osud. Nie je súčasťou vašej „podstaty“.
Teória že depersonalizácia je kvôli introverzii, abstraktnému mysleniu, kreativite a citlivosti, je neplatná, a používa sa nesprávne. Je to obyčajne reakcia na traumu, zanedbávanie, izoláciu a suboptimálne detské prostredie. Ľudia s DP majú určité charakteristické črty osobnosti, ktoré ak nezostanú pod kontrolou, umožňujú vytvoriť nerovnováhu, môžu byť príčinou vzniku DP. Kľúčom pre ľudí s DP je rovnováha. Pretože sú v hlavách, je dôležité dostať sa z hlavy von, urobiť niečo, čo zahŕňa extrovertovanie vášho vedomia a riešenie konkrétnych fyzických vecí.
 
Nerobte z akceptácie temperamentu ospravedlnenie pre to, aby ste sa nezlepšovali a nerozvíjali

Aby som bol úprimný, naozaj nevieš s istotou, či určité správanie alebo tendencia je spôsobená vrodenou biológiou alebo získaná učením. Napríklad náchylnosť k introverzii by mohla byť spôsobená biológiou, ale mohla by sa zhoršiť aj tým, že väčšinu času strávite osamote v prímestskom alebo vidieckom dome, a rozvíjate len imaginárny svet. Keby ste vzali toho istého introvertného človeka a umiestnili ste ho do mimoriadne spoločenskej domácnosti s rodičmi, ktorí svoje deti venujú aktivitám, tá istá osoba by mohla byť extrovertom a pravdepodobne by si DP nevyvinula.
Nehovorte si „dobre, je to len biologický osud, myslím, že sa nemôžem zmeniť.“
To nie je zmysel tohto článku. Zmyslom tohto článku je pochopiť, že vaša osobnosť PLUS prostredie, trauma, ktoré ste zažili, vaše návyky a ďalšie formy učenia viedli k DP. Nejde iba o biológiu (pochopili by ste to, keby ste si prečítali niektorý z mojich ďalších článkov).
Preto som o osobnosti predtým veľa nehovoril, pretože z väčšej časti je dôležité zamerať sa na to, čo môžete urobiť, aby ste prekonali svoju poruchu.
 
Áno, môžete zmeniť

Ak ste uviaznutí v hlave, sedíte sami vo svojej izbe s niekoľkými sociálnymi väzbami alebo vonkajšími zodpovednosťami v reálnom svete, môžete sa cítiť uviaznutí v introvertnom svete, neustálej posadnutosti príznakmi.
Vaša schopnosť zapojiť sa do „extrovertného snímania“ je slabá, podobne ako sval, ktorý atrofoval. Ak rozvíjate svoje extrovertné snímanie, pomôže vám brániť tendenciám introvertnej intuície.
Môžete sa pripojiť k športovému tímu, začať sa rozprávať, naučiť sa rozprávať príbehy a byť centrom spoločenského stretnutia, alebo dokonca hrať hru, ktorá vyžaduje neustále externé zameranie.
Psychická rovnováha je symbolom vlastného rastu. Zaberie to čas.
Verte v seba, buďte trpezliví a zapojte sa do nového správania a spôsobov bytia. Môžete sa skutočne zmeniť, aj keď budete musieť vystúpiť z vašej zóny pohodlia a robiť veci, ktoré zatiaľ „nie ste“.
Ak sa pevne pridŕžate predstavy o svojom vlastnom obraze a obmedzujete svoje správanie, nenaučíte sa, čo ste skutočne schopní.
Ak sa skutočne pustíte do iracionálneho pocitu seba samého a umožníte si skúmať rôzne spôsoby bytia (aj keď robíte činnosti, ktoré sa zdajú byť netypické pre to, kým ste), môžete sa skutočne ocitnúť v rozvíjaní sa ako človek.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one