Má emócia naozaj takú silu, že dokáže destabilizovať normálne fungovanie mozgu? Určite áno. A najhoršie je, ak tá destabilizácia prekročí hranicu pružnosti.  Príliš silná negatíva emócia, nazvime ju psychický šok, trauma, dlhodobý stres; zlomí normálne fungovanie mozgu, a tak vzniká duševná porucha. Toto zlomenie nastáva na fyzickej úrovni, preto môže duševná porucha vzniknúť aj pri úraze hlavy bez emocionálnej podstaty. Existujú psycho-somatické, somato-psychické a psychické poruchy. Psychická porucha je záležitosťou ľudského ja, sebauvedomenia, je ovplyvniteľná psychologicky, a ovládateľná pochopením mechanizmu fungovania ľudskej psychiky. Ak psychická porucha ešte nie je príliš intenzívna, len málo zasahuje do fyzickej normality mozgu, a je tak zvrátiteľná psychologicky, aj bez fyzickej intervencie prostredníctvom liekov. Ak príliš silná negatívna emócia zruší fyzickú normalitu mozgu, nastáva psychická porucha spôsobená fyzickou abnormalitou mozgu, čo sa prejavuje vo vedomí ako zákal, zastretie, či pomútenie, cez ktoré nastáva zmenené vnímanie, mnohokrát veľmi odlišné od zdravého. Postihnutý si to uvedomuje, a je to pre neho veľmi nepríjemný psychický zážitok, takže musí veľmi dobre ovládať svoju psychiku, aby sa s touto somatickou poruchou, prejavujúcou sa cez jeho vedomie a vnímanie vysporiadal tak, aby nebola príčinou psychickej poruchy z nepríjemnosti stavu, ako je to pri somato-psychických poruchách, a nenastala tak psycho-somato-psycho-somato-psychická porucha, ako sa to stalo u mňa. Z tohoto nabaľovania sa som to stiahol už na psycho-somatické ochorenie, takže tri zložky som odbúral, a už mi ostáva len zmeniť to, čo psychický šok napáchal na fyzickej úrovni v mojom mozgu. Tu už psychológia nemusí stačiť na zvrátenie tohoto stavu, a môže pomôcť účinný liek, ktorý zvráti poruchu na fyzickej úrovni. Vedci majú k dispozícii neuro-zobrazovacie metódy, ktoré im pomáhajú zisťovať odlišnosti medzi duševne zdravými a chorými na úrovni mozgovej činnosti, a tomu prispôsobovať vývoj liekov. Ja mám duševnú poruchu takmer 50 rokov, a len pred nedávnom som začal brať liek, ktorý ako jediný zo všetkých doteraz mnou skúšaných, pozitívnym spôsobom ovplyvňuje moje vedomie a vnímanie smerom k normálu. Znižuje množstvo glutamátu v mozgu, a znižuje množstvo serotonínu, takže funguje inak ako prevažná väčšina antidepresívnych liekov. Veľkú šancu na urýchlenie uzdravenia vidím v antidepresíve Esketamin, tiež blokujúce glutamát v mozgu, ktoré už je schválené pre liečbu na Slovensku v obmedzenom režime, a ktoré má veľmi dobré výsledky v rýchlom odstraňovaní rezistentných depresií, odolávajúcich liečbe klasickými antidepresívami.  Byť duševne chorý neznamená mať choré ja, ale prostriedok, cez ktorý sa vaše ja prejavuje. V tomto prípade to je vedomie a vnímanie. Takže buďte v kľude, vy nie ste chorí, chorý je len nástroj, cez ktorý sa prejavujete. Vy to môžete len zle psychicky znášať, ale s tým sa dá pracovať, nevzdávajte to a pokračujte v úsilí za lepším životom .
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one