Prečo máme derealizáciu a cítime sa zle

Ochrana je pozitívna vlastnosť, preto by sme ju nemali spájať s negatívnym, napríklad ochrana pred zdravím, ochrana pred dobrom, atď. Hrôzostrašný citový zážitok odpojí človeka od reality, pretože nechce mať spojenie so svetom v ktorom bol spôsobený. Toto spojenie sa umŕtvi, kým človek neprežije, neprecíti tento hrôzostračný citový zážitok až do konca. Až potom sa spojenie obnoví, a človek bude všetko vnímať realisticky. Hrôzostrašná udalosť preruší naše spojenie so svetom v ktorom bol spôsobený až do doby, kým sa s ňou citovo nevysporiadame. Nevystupujte z precítenia takejto udalosti aj keď je akokoľvek nepríjemná, pretože to je prirodzený proces návratu k plnému citovému zdraviu. Derealizácia ostáva ak vystúpime z takéhoto stavu, a tvárime sa akože sa nič nestalo. Stalo, a neostáva tak len derealizácia, ale aj ten nepríjemný psychický stav, ktorý hrôzostrašná udalosť spôsobila. Človek ktorý vystúpi z takejto traumy bez toho že by ju nechal prirodzene odoznieť, opúšťa svoju citovú zložku spájajúcu so svetom, a táto zložka ostáva umŕtvená, človek ostáva v tom istom stave ako v čase traumy, len sa odpojí od udalosti ktorá ju spôsobila, dokonca na ňu zabudne, a tým si zahatá cestu k uzdraveniu. Spojte to čo cítite ako choré v sebe s konkrétnou udalosťou, tou udalosťou, ktorá spôsobila že máte depersonalizáciu a derealizáciu, že sa cítite zle. Nie je to také ťažké, len v tom buďte vytrvalí. Mne sa to tiež nepodarilo na prvý pokus. Vytrvalosť ale prináša ovocie, precítenie nepríjemného pocitu ktorý máte v sebe vám nakoniec bez najmenších pochýb prezradí akej udalosti sa týka. Vtedy už stačí túto traumu prežiť, úplne precítiť, bez toho aby ste sa jej bránili, až do konca, a máte vyhraté. Šťastie sa vráti k vám:))


 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one